Ferticare Prague

Ferticare Prague je klinika reprodukční medicíny a gynekologie, kterou založil známý a uznávaný lékař Dr. Med. Petr Uher, Ph.D..

Ferticare Karlovy Vary

Ferticare Karlsbad Fertility je privátní klinika asistované reprodukce, která již od roku 2007 pomáhá neplodným párům na cestě k dítěti.

Ferticare Znojmo

Ferticare Znojmo je klinika otevřená v roce 2019, která se zaměřuje na profesionální péči zaměřenou na gynekologii a péči o ženu.

„Naším cílem bylo vybudovat kliniku v centru Evropy, která dokáže nabídnout nejlepší možný servis jak českým tak zahraničním pacientům. Čeští lékaři mají ve světě dobré jméno a Karlovy Vary zase skvělou polohu s dobrou dopravní dostupností ze zahraničí.“

MUDr. Petr Uher, PhD. Vedoucí lékař a jednatel